Bosnjaci u raljama globalnog haosa

Feb 15, 2013

 

 

“To je nepravda koju će teško opravdati demokratski svijet – jer se Bošnjacima utjeruje demokratija – dok se drugima daje sloboda izbora. Tome treba da dođe kraj – a to će se desiti kada Bošnjaci preuzmu historijsku odgovornost za svoju egzistenciju i sudbinu. Rak rana bošnjačkog naroda je NEORGANIZIRANOST – dakle, briljantni individualni kvaliteti nametnuli su se u društvenoj anarhiji kao zamjene za institucije – kako državne tako i nacionalne. Bošnjački lideri, u svim segmentima društvenog djelovanja – doveli su Bošnjake u bh. društvu do ekonomskog kolapsa, političke dezorijentacije i duhovne smutnje…”

 

 

Serijal: Kuda ide glavni grad (XXV)

- Bošnjačka globalizacija (2) -

 

Piše: Ibrahim Osmanbašić 

 

I) Poslijedice “dejtonske luđačke košulje”

Vjerovatno, da su Bošnjaci suprotno od onoga što zaista jesu – bili bi prihvatljivi za sve i svakoga: ovako, neka ima je Bog na pomoći – jer im se svakodnevno serviraju brižno formulisani izazovi, izgleda, do momenta kada će napraviti kardinalnu grešku – i da ostati bez DRŽAVE! Drugu poentu je teško izvući s obzirom na povijesnu hronologiju događaja – te aktuelne tendencije u BiH: nedobronamjernih unutrešnjih i vanjskih faktora. Drugim narodima u BiH se nedvojbeno gleda kroz prste već decenijama – znači od dolaska savremene, prozapadne demokratije na Balkan – za argumentovana i dokumentovana civilizacijska zlodjela i kriminal, dok se kroz mikroskop gleda na sve što bi bilo dobro za Bošnjake i državu u kojoj žive, njihovu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Jedina država na svijetu koja se naziva- luđačka košulja – navučena je Bošnjacima: dok se drugim narodima i u BiH i na svijetu: dozvoljava da udišu slobodu bez nametanja – kompromisa po svaku cijenu! Kad međunarodna zajednica “slomi Bošnjke” i oni naprave “kompromis” na svoju štetu – to ne zanači da će se po istom principu taj postupak primjeniti i na druga dva konstutivna naroda u BiH! Bezbroj je primjera u zadnje dvije decenije u BiH – gdje se samo Bošnjacioma ispira mozak “za kršaenje demokratkih i građanskih sloboda” – a drugima se prešutkuje “udružene zločinačke i kriminalne aktivnosti”, otvoreno rušenje i negiranje i države BiH, kao i sramna činjenica – javnog negiranja genocida.
To je nepravda koju će teško opravdati demokratski svijet – jer se Bošnjacima utjeruje demokratija – dok se drugima daje sloboda izbora. Tome treba da dođe kraj – a to će se desiti kada Bošnjaci preuzmu historijsku odgovornost za svoju egzistenciju i sudbinu. Rak rana bošnjačkog naroda je NEORGANIZIRANOST – dakle, briljantni individualni kvaliteti nametnuli su se u društvenoj anarhiji kao zamjene za institucije – kako državne tako i nacionalne. Bošnjački lideri, u svim segmentima društvenog djelovanja – doveli su Bošnjake u bh. društvu do ekonomskog kolapsa, političke dezorjentacije i duhovne smutnje.

Tragedija je u tome da su se baš ti koji su se prsili da zastupaju Bošnjače interese u institucijama društva obogatili do te mjere da i ne znaju šta sve imaju od prekomjernog luksuza, dok narod iz dana u dan pada u sve veću bijedu.

Teza broj 1: Bošnjaci prvo treba da počiste ispred svojih vrata da bi sa uzoritim moralnim kredibilitetom ušli u ozbiljne razgovore sa dostojnicima iz drugih naroda koji žele živjeti u harmoniji i općem prosperitetu u državi Bosni i Hercegovini.

Stoga arogantna, samodovoljna, sebična i otuđena bošnjačka elita je obmanula Bošnjake i izdala bošnjačke nacionalne interese, jer nije izvršila zadaću koja im je povjerena – a to je da rade za opće dobro i prosperitet bošnjačkog naroda u BiH, već su isključivo radili za sebe, svoju bližu rodbinu i poslušne amebične klimoglavce. Oni žele i dalje da to isto rade, da u BiH vlada status-kvo, da se priča o reformama društva, a da se praktično ništa ne radi za opći prosperitet. Zbog toga nesavjesni bošnjački predstavnici trebaju biti povijesno osuđeni na etičkom nivou, a kroz zakonske okvire neodustajati od predviđenih sankcija na osnovu argumenata – poništenje kriminalne ratne i poslijeratne privatizacije, te, pozivanje na odgovornost za zloupotrebu položaja i nesavjesan rad koji je prouzrokovao štete za bh. društvo i državne institucije na svim nivoima. Bošnjaci treba da glasno zahtijevaju izgradnju zatvora u F BiH gdje će mnogobrojna nesavjsna bošnjačka elita biti smještena – jer, logično, nije mala grupa ljudi mogla za dvadeset godina do ove mjere da opljačka i izmanipuliše raspolažuća finansijska sredstva, prirodna bogastva i ljudske resurse svoga naroda. Stoga Bošnjaci kod prijatelja u međunarodnoj zajednici treba da insistiraju na dobivanju podrške za odobravanje dugoročnog kredita da se izgradi adekvatan zatvor za, prije svega, Bošnjake koji su se ogriješili o zakon pri obnašanju javnih i predstavničkih funkcija.
Pitanje porijekla imovine – ne može zastariti, tako da od raznovrsnih revizija se ne treba i ne smije odustati. Sa tim zahtjevom popravio bi se kredibilitet koji su poljuljali bošnjački predstavnici u očima međunarodne zajednice – koja je izdašno pomagala bh. društvo, a oni su odobrene donacije, pomoć i kreditna sredstva sebično priskrbili za sebe i one u čijoj je savjesti nastanjen mrak.

Teza 2: Bošnjačko pitanje u Bosni i Hercegovini traži – decidan odgovor.

Bošnjaci se u 2013 godini treba jasno odrediti prema dilemamo koje već dugi niz godina stoje premad njima:
- ustavna reforma
- dakle, nova inicijativa o reformi ustava F BiH nije ništa drugo nego određivanje “pulsa Bošnjaka” u toj stvari, da se ne bi kroz reforme ustav BiH, koji je suštinsko pravno pitanje za bošnjački narod, te osnovno državotvorno, a time i egzistencijalno pitanje;
- možda je u pitanju, limitiranje ustavnih sloboda za Bošnjake, da bi se prvo uradila reforma F BiH,  i da sve što slijedi kao reforma na državnom nivou – praktično se ne odnosi i implementira za teritorij gdje žive Bošnjaci, dakle F BiH – a što je van pameti, kao što je i sadašnja “dejtonska luđačka košulja”;
- dakle, može biti da ovo ne bi bila nikakva suštinska reforma – koja bi podrazumjevala normalna rješenja za funkcionalnu državu – već presvlačenje luđačke košulje u nešto istovjetno – samo pod drugim nazivom, naravno uz reduciranje demokratskih sloboda;
- stoga, primarno neinsistiranje na implementaciji presude “Sejdić- Finci” – a poduzimanje konkretnih koraka u reformi ustava F BiH – a ne Ustava BiH, a manji entitet se i ne spominje već je “akcija” osmišnljena da se reforma provede tamo gdje je realno i jedino moguća – a to je gdje žive Bošnjaci!;
- stoga, možda ovo bude i zadnja reforma gdje se traži da Bošnjaci pristanu na nešto – što će biti “nova gorka pilula” – a ona se nikome više neće kljukati u BiH, već samo i isključivo Bošnjacima – koji su pokazali visoku demokratrsku svijest i spremnost na kompromise i dogovor – u cilju općeg prosperiteta bh. društva – dok se to i ne očekuje niti insistira kod drugih naroda u BiH.

- Dakle, bošnjačko NE! – izolacionističkim gorkim pilulama - jednom treba i mora doći,  iz  jednostavnog i praktičnog razloga koji je jasan cijelom svijetu: koji je stupanj demokratskog i građanskog života u Sarajevu – u odnosu na Mostar i Banjaluku? Gospada iz svijeta nije demokratski nepismena da to ne vidi – ali je nejasno: zašto to ne respektuju?! Čemu različiti demokratski aršini – očito razvrstani po etničkom principu? Očito da se u bošnjačkom oku vidi i prah – a kod druga dva konstutivna  narod ne želi se videti ni BALVAN!

- Samo se postavlja pitanje: Dokle, gospodo svjetske demokrate, sa serviranjem vitalnih i egzistencijalnih izazova i testova za Bošnjake – dok se drugi narodi u BiH tog javnog izjašnjavanja amnestiraju? Dokle poigravanja sa bošnjačkom egzistencijom? Zašto ne pohapsite: ratne zločince, ubice, kriminalce – imate sve dokaze i procesuirane predmete: pa nekontrolišu Bošnjaci sud BiH!

- Zašto ne dozvoljavate da se izgradite zatvore u BiH? – to nam je važnije i od auto-puta i od fabrika! Ne mogu pošteni Bošnjaci graditi zatvore – jer protok novca ne kontrolišu pošteni Bošnjaci već Vi, kojima smo dužni i crno ispod nokata – i mi i naredne bošnjačke generacije: kojima ćete, izgleda, isto “rezati” budžete i određivati visine prihoda i rashoda.

- Zapamtite gospodo stranci, a koji imate ovlasti i uticaju u bh. društvu: Neće valjati ako Bošnjake koji su se ogriješili o zakonske i moralne norme ostavite da sa njima riješava sam narod! Vi sa njima pričate i pregovarate – a ne sa narodom. Njima ispunjavate želje i zahtjeve – a ne slušate vapaj izvaranog i obespravljenog bošnjačkog naroda. Vi ste im omogućili – da nas opljačkaju i da nas svakodnevno ponižavaju. Vi ste im dali neprimjerene demokratske instrumente – i sve su obmane i manipulacije bile im dostupne i nisu kažnjeni i sankcionisani. Tužilaštvo se slama od predmeta – gdje su argumentovane nezakonite radnje, te je nejasno: šta se čeka? Oni su se davno dogovorili – da se ništa neće dogovarati po svojoj volji; a što im vi nametnete – neće poštovati: jer zbog toga neće biti sankcionisani. Sigurno da tako ne radite u svojoj domovini i u svojoj kući – a nama ste nametnuli luđaču košulju i omogućili da nas izrodi vode i zastupaju: jer pošteni ljudi ne mogu opstati u ovom nehumanoj, neljudskoj, antidemokratskoj i anticivilizacijskoj tekovini koja je Bošnjacima i BiH nametnuta u formi dirigovane demokratije. Ipak, ako ne uništite ovaj narod, tj. Bošnjake, a pređe se linija društvene podnošljivosti živata koji se nameće – a gdje su odavno ugrožena osnovna ljudskih prava i slobode, logično se aktiuelizira pitanje ELEMENTARNE BIOLOŠKE EGZISTENCIJE – te nemogućnost funkcionisanja porodice, kao osnovne ćelije društva. Bojim se da je ta linija opasno narušena, nagrižena i da smo kroz svakodnevne OTVORENE PLJAČKE malih trgovina u Sarajevu, a i širom BiH, zakoračili na onu stranu nekontrolisanih dušvenih pojava i kretanja – jer to se NIKADA nije događalo u Sarajevo, a i BiH, već je to očito poslijedica OPĆEDRUŠTVENOG LUDILA – koje je producirala “dejtonska luđačka košulja”.
Ovo nema svrhe govorite Bošnjacima – jer to oni duboko osjećaju i toga su svjesni – već samo vam iz međunarodne zajednice koji ste se angažpovali na dobrobiti države BiH i njenih građana. Poštenim Bošnjacima treba dati priliku - a dok ova aktuelna bagra koja je uzurpirala sva afirmativna mjesta u bh. društvu ne ode u zatvor na osnovu nepristrasnog sudskog postupka, a gdje im je objektivno mjesto – nema adekvatnog napretka u  državi Bosni i Hercegovini.

U širem društvenom kontekstu to podrazumjeva, da bošnjačka konstruktivna globalizacija treba da dobije šansu – ali to podrazumjeva određene preduvjete, sa kojima se pošteni Bošnjaci stegnuti u “dejtonsku luđačku košulju” ne mogu sami izboriti, a što se može u sadašnjim uvjetima osigurati uz podršku i pomoć prijateljskih naroda i nacija – koje razumiju historijsku situaciju u kojoj se Bošnjaci danas nalaze, te da im otkiucava sat kada trebaju i moraju se očitovati oko historijskih izazova pred kojim stoje kao kolektiv u sklopu svoje domovine Bosne i Hercegovine.

Jedno je sigurno – Bošnjaci neće ostati pasivni u odnosu na aktuelne izazove vremena u kojem žive.

 

II) Ideja globalne, kravne, svjetske bošnjačke organizacije

Ideja o ustanovljenju svjetske, kravne bošnjačke organizacije je prisutno u javnom prostoru već godinama, ali uslijed njene kompleksnosti još uvijek nije zaživjela u praksi.
Svakako da se na samom početku postavlja elementarno pitanje o finansiranju tako jedne zahtjevne organizacije koja bi trebala organizaciono i programski da djeluje na svim kontinentima diljem svijeta.

Novoformirani Svjetski bošnjački kongres (SBK),  vezujući se kadrovski za Islamsku zajednicu BiH, jednostavno riješava taj elementarni infrastrukturni, a podrazumjeva se i finansijski zahtjev i problem, te ispunjava sve uvjete za djelovanje na globalnom nivou, tj svjetskoj pozornici. Međutim, jedna NVO (nevladina organizacija) globalne programske pretenzije može opravdati samo praktičnom realizacijom promovisanih ciljeva. Slatkoriječiva nacionalna retorika u tome smislu može više predstavljati obavezu i odgovornost od mogućnosti da se priskrbi autoritet – u slučaju da izostanu srazmjerna djela izgovorenim riječima, ili programskim deklaracijama.

U svakom slučaju to nije prvi pokušaj da se Bošnjaci organizaciono uvežu na globalnom nivou – ali se od novoformoranog SBK mogu realno očekivati dinamične aktivnosti, ali kakve - to će se tek vidjeti. Za jedan takav poduhvat sigurno da treba i sposobnih kadrova, primjerenih projekata, te zadovoljavajućih rezultata na terenu – da bi se opravdao globalni, svjetski prefiks u nazivu, te pretenzija za kravnu organizaciju.
Sigurno da Bošnjacima takava organizacija nedostaje i prijeko je potrebna – što se zadnjih 20 godina osjeća kao nedostatak jasnog bošnjačkog usmjerenja i djelovanja. Između ostalog, i nakon sve priče o brizi za Bošnjake – još nisu jasno definisani bošnjački nacionalni interesi, niti ko, kako i gdje treba da ih zastupa: BEZ KALKULACIJA I PRINCIPIJELNO. Valjda bi to SBK trebao da stavi na papir i predoči Bošnjacima – u zemlji i svijetu, ili će se i dalje ta materija proizvoljno tumačiti – kako kome i kada odgovara, bez preuzimanja odgovornosti.

Može se prihvatiti kao privremena mjera i opaska da - ko radi taj i griješi – ali krovna bošnjačka organizacija ne bi trebala da se poigrava u tom pogledu. Sigurno da u procesu osnivanja SBK ima momenata koji se ne mogu podvesti pod pojam primjerene demokratske prakse – već kao nametanje stavova manjine većini, a naročito kada nešto treba da bude od općeg značaja, a izostaju javne rasprave i procedure koje su uobičajene u uviđajnoj demokratskoj praksi, a i primjerene promovisanom cilju. Međutim, u ovom momentu SBK je nevladina organizacija i sve odluke ostaju unutr te organizacije – i odnosi se na Bošnjake koji su članovi te organizacije. Za više od toga – moraće da se potrude kroz praktičan rad, koji će opravdati nade Bošnjaka, ili potvrditi skepticizam Bošnjaka koji na osnovu utemeljivačkih aktivnosti izražavaju sumnju da SBK zaista ima kapaciteta da izađe iz okvira oblikovanja volje i mišljenja svojih članova, i da će ostati bez uticaja na stvarni život i status Bošnjaka u državi BiH i diljem svijeta. Vrijeme od par godina nešto će potvrditi, a nešto demantovati – stoga je nezahvalno prognozirati bilo šta, ali je korekto dopustiti da novoformirana organizacija pokaže šta zna i umije.

Sigurno da je SBK na utemeljivačkoj skupštini pred kraj 2012. godine, usvajanjem zastave Republike BiH sa ljiljanima – kako kažu, “za nacionalnu zastavu Bošnjaka”, mnogo toga praktično obznanio. Kada su građani BiH reagovali – pravdalo se da se Bošnjacima žele uskratiti ljiljani, kao nacionalni simbol, na šta polažu pravo. To je smiješno – to je bježanje od činjenica, a činjenica je da je to bila zastava Republike BiH, i da nije primjereno da jedna NVO uzima za sebe nekadašnju državnu zastavu, koja je i aktuelnim Ustavom definisana, ali je taj pargraf promjenjen. Osim toga, poznato je da se veliki broj građana BiH, u zemlji i svijetu, zalaže da se upotpunosti vrati suspendovan Ustav Republike Bosne i Hercegovine, dakle, i sa tom zastavom. Stoga je mudrije da SBK upotrebi malo kreativnosti i kreira svoju zastavu sa ljiljanima – ne uzurpirajući zastavu R BiH. Međutim, očito da ljiljnani nisu u pitanju – već nešto drugo, zasad nepoznato javnosti.

Još je idikativno shvatanje Bošnjaka od strane SBK, što je drugačije od onoga što je usvojio Bošnjački Sabor, kada je muslimanski narod, bosanske muslimane, koji su po Ustav SFRJ iz 1974. godine definisani kao “Muslimani” sa velimo “M”, proglasio “BOŠNJACIMA”, dakle, kao Bošnjački narod. Što jeste etnička odresnica koja je uvedena u Dejtonski ustav 1995. godine: gdje stoji da su “Bošnjaci jedan od tri konstitutivna naroda države BiH”.
Međutim, nevladina organizacija SBK – kaže da su Bošnjaci nacija – i da pored muslimana to mogu biti i pripadnici drugih vjera, ako to žele.
Dakle, ono što se dosada smatralo pod pojmom Bosanac i Hercegovac, ili građanin BiH, ili bosanskohercegovačka nacija – sada sve to treba da bude sadržano u pojmu: Bošnjačka nacija, kako to NVO, pod nazivom SBK prodstavlja i promovira. Ili možda nisam dobro shvatio - u šta sumnjam.

Očito – o Bosanskoj naciji, tamo se ne govori, o Bosanskohercegovačkoj nacije se ne govori, ali se kaže da se Bošnjaci izjasne – samo kao Bošnjaci, a nikako kao Bosanaci!

Tačno je da su nekada u Bosni u harmoniji živjeli Bošnjaci i imali tri vjere – islamsku, pravoslavnu i katoličku. Ali od tada je nekoliko carstva i država prohujalo ovom teritorijom i svi donosili svoje zakone i uređenja. Danas je to država BiH gdje se autentičan narod islamske vjeroispovjesti po zakonu naziva BOŠNJACIMA, i tu nema drugih vjera.
Međutim, SBK jasno kaže – Bošnjaci nisu samo muslimani, već i pripadnici drugih vjera – kako je bilo birvaktile, kada nisu postojali Bosanci i Hercegovci, niti se pričalo o Bosanskoj, niti o Bosanskohecegovačkoj naciji. U tome je SBK inovativan, jedinstven i orginalan – ponudio je za Bošnjake – univerzalno svojstvo. Pitanje je: da li je to dodatno komplikovanje već iskomlikovane situacije sa Bošnjacima ili konačno rješenje? Vrijeme će pokazati.
Stvar je u tome – što nijedna NVO ne može meni LIČNO mjenjati etničku ili nacionalnu pripadnost kako im se svidi – A NAROČITO NE AKO ME O TOM IŠTA NE PITAJU, kao ošto je ovaj navedeni slučaj.
Kada se bolje razmisli, ustvari se jasno vide da je SBK kroz pojam “Bošnjačke nacije”, ustvari prisvojio sva svojstva koja pripadaju “Bosnaskoj naciji”, ili “Bosanskohecegovačkoj naciji” – koja živi u državi Bosni i Hercegovini, govori Bosanski jezik i ima Bosanskohecegovačko državljanstvo.
Znači, neko ko ne živi u državi BiH, ne govori bosanski jezik, nema bosanskohecegovačko državljanstvo, a za sebe tvrdi da je Bošnjak, ima legitimno pravo, prema “priči” SBK da nas u BiH – uče pravom bošnjaštvu, a pri tom su uzurpirali zatavu Republike BiH, pod kojom su ginuli partiote svih naroda, nacija i vjera – koji su BiH dožiljavali kao svoju domovinu. Znači dolazimo do – GLOBALNOG HAOSA, koji uvodi SBK, ne pitajući išta Bošnjake i građane koje žive u BiH.
Pa bujrum, neka globalna bošnjačka igranka krene – i očito da se 20 godina čekalo da se počnu praviti institucije Bošnjaka, a do tad je taj narod držan u haosu i dezorijentaciji. Sad ga niko ništa ne pita, već samoelitizirana elita radi šta misli da teba i da je najbolje za Bošnjake. To je praktikovanje dirigovane demokratije – a to nije primjereno za Bošnjake koji pokazuju visoke civilizacijske kvalitete.

Teško da će to izdobriti u vezi ambicioznog projekta SBK – jer Bošnjaci u ovom vremenu u BiH su isključivo bosanski muslimani. To im je etnička pripadnost – i toga se neće odreći, niti će olahko prihvatiti relativizaciju u tom kontekstu, po principu “širenja bratstva i jedinstva među narodima i narodnostima diljem BiH, regiona i svijeta”. Izgleda da SBK ide putem – globalnog bošnjačkog avanturizma, i bilo bi dobra kada nam to ne bi donijelo negativne poslijedice kao kolektivu. Predstojeći popis će sve to odagnati – jer oni koji su od svoje nacionalne pripadnosti napravili sebi profitabilnu profesiju u strukturama društva i vlasti strahuju od izjašnjavanja građana BiH kao BOSANCI i HERCEGOVCI – jer to prijeti da suštinki porementi manipulaciju nedorečenim nacionalnim pitanjem u BiH – a gdje su Bošnjaci u fokusu svih manipulacija. Sigurno da će bošnjački globalizama, dakle, aktivnosti na svjetskom nivou, omogućiti da se iskristalizira slika u domovini svih Bošnjaka, te pristupi konstruktivnom uređenju države BiH u cilju obezbjeđenja prosperiteta svim njenih građana.
KNS/13.02.2013.

Comments are closed.